تفویم رومیزی یادداشت دار تبلیغاتی

تقویم رومیزی با بدنه پلاستیک و با طراحی ساده و بدنه مقاوم و با کیفیت هم یک تقویم ۱۲ ماهه برای شما می باشد و هم شما می توانید بعنوان جاقلمی از آن استفاده نمائید.

تقویم رومیزی تبلیغاتی تقویم رومیزی تبلیغاتی

تقویم رومیزی و جای خودکارتقویم رومیزی و جای خودکارتقویم رومیزی و جای خودکار