آخرین وضعیت پرونده محمد بروغنی در دیوان عالی کشور اعلام شد

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور طی پیامی از آخرین وضعیت محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر در این دیوان خبر داد.

آخرین وضعیت پرونده محمد بروغنی در دیوان عالی کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار قضائی ورزش در استان سیستان و بلوچستان، امیرهاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور طی پیامی از آخرین وضعیت محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر در این دیوان خبر داد. 

  هاشمی در پیام توییتر خود نوشت: درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر، نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، در انطباق با بند چ  ماده۴۷۴  قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور تجویز و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض  دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شد. پایان پیام/