آمار بهره‌گیری کاربران از سامانه همانندجو اعلام شد

نزدیک به ۴۶ هزار استاد و ۴۸۱ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۷۵۵ مؤسسه، بیش از ۱۷۵ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند.

آمار بهره‌گیری کاربران از سامانه همانندجو اعلام شد

به گزارش گروه دانشگاه ورزش در استان سیستان و بلوچستان به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، بر پایه تبصره ۹ قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش؛ عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نشان می‌دهد. همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزون تمام‌متن ۶۵۰ هزار عنوان پارسا، ۲۴۰ هزار عنوان پیشنهاده، ۷۴۰ هزار عنوان مقاله، و ۷۵۰ عنوان کتاب و روی هم با بیش از ۱۲۳ میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانه «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، نزدیک به ۴۶ هزار استاد و ۴۸۱ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۷۵۵ مؤسسه، بیش از ۱۷۵ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گزیده عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است. گزیده عملکرد همانندجویی پایان‌نامه‌، رساله‌، پیشنهاده‌، و مقاله در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است. عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ریز گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در ۹۲ برگ، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است. پایان پیام/