اطلس زیست بوم و توان اکولوژیک کشور باید تهیه شود/ رضایت و همبستگی مردم اولویت اقدامات است

وزیر کشور با اذعان به عدم شناخت ظرفیت‌های موجود در کشور گفت: باید اطلس زیست بوم و توان اکولوژیک کشور تهیه و نسبت به شناسایی ظرفیت‌ها اقدام کرد تا به موقع و به‌جا اقدام درست را انجام داد که پیش‌نیاز توسعه سریع است.

اطلس زیست بوم و توان اکولوژیک کشور باید تهیه شود/ رضایت و همبستگی مردم اولویت اقدامات است

به گزارش ورزش در استان سیستان و بلوچستان از زنجان، سردار احمد وحیدی در جلسه بهره‌برداری از طرح‌های دیجیتال با تاکید بر اینکه مردم باید احساس کنند که مسؤولان در خدمت آن‌ها هستند، اظهار کرد: شناخت عمیق از ظرفیت‌های استان پیش‌نیاز توسعه به شمار می‌رود. وزیر کشور با اذعان به عدم شناخت ظرفیت‌های موجود در کشور افزود: باید اطلس زیست بوم و توان اکولوژیک کشور تهیه و نسبت به شناسایی ظرفیت‌ها اقدام کرد تا به موقع و به‌جا اقدام درست را انجام داد که پیش‌نیاز توسعه سریع است. وی مدیریت دقیق ظرفیت‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: شاید پراکندگی استانی مانع مدل‌سازی سریعی انجام داد، ولی در زنجان می‌توان ضمن مدل‌سازی مدیریت یکپارچه هم اعمال کرد. سردار وحیدی بر اعمال مدیریت یکپارچه راهبردی تاکید کرد و افزود: هر چند بسیاری از امور روزمره هستند و باید به آن‌ها توجه کرد، ولی مهم این است که امور روزمره مدیران را از اعمال راهبردها غافل نکند. وزیر کشور ایجاد رضایت و همبستگی مردمی را اولویت اقدامات دانست و ادامه داد: داشتن نظرسنجی از مردم برای شناسایی نیازها، مسؤولان را در اعمال این نوع از مدیریت یاری خواهد کرد. وی به ظرفیت موجود در سطح شهر زنجان اشاره و تصریح کرد: باید الگوی توسعه استان طراحی و برنامه‌ریزی شده و به صورت مرتب به‌روزرسانی شود. وحیدی بر لزوم توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و افزود: در مدیریت یکپارچه باید نسبت به مدیریت آسیب‌های اجتماعی هم توجه کرد که در این مورد الگوسازی هم باید مد نظر قرار گیرد. وزیر کشور مدیریت اجتماعی و جهاد تبیین را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این رابطه تبیین دستاوردهای انقلاب باید در کنار مدیریت یکپارچه مد نظر قرار گیرد. وحیدی به مشاهدات خود از استان اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم زنجان آمادگی تبدیل به یک استان الگو را دارد که نمونه آن فعالیت خیران است. پایان پیام/73004