ببینید | فیلمی نادر از خوردن گل لوتوس توسط ماهی‌ها

ویدیویی دیدنی از ماهی‌های بازیگوش گل لوتوس می‌خورند. منبع: viral vids

ببینید | فیلمی نادر از خوردن گل لوتوس توسط ماهی‌ها