درخواست ویژه یک جوان از رهبر انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب /رهبری: کاملا حق با شماست

در جریان بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه بین المللی کتاب، یک جوان به ایشان گفت: کمک کنید مردم توان انتقاد پیدا کنند.

درخواست ویژه یک جوان از رهبر انقلاب در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب /رهبری: کاملا حق با شماست

به گزارش ورزش در استان سیستان و بلوچستان، دو روز پیش یعنی ۲۴ اردیبهشت ماه، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند.

در جریان این بازدید یکی از جوانان به رهبر انقلاب گفت: کمک کنید مردم توان انتقاد پیدا کنند ، چون وقتی آدم تاریخ را می خواند، متوجه می شود که هر سیستمی که تحمل انتقاد نداشته باشد رو به شکست می رود.

حضرت آیت الله خامنه ای در جواب وی فرمودند: کاملا حق با شماست. شما هم دعا کنید که خدا به ما توفیق بدهد هم طاقت انتقاد پیدا بکنیم، هم انتقادها را درست بفهمیم.