رونمایی کتاب حجاب و آزادی با حضور سخنگوی دولت

رونمایی کتاب حجاب و آزادی روابط به قلم مرحوم علی صفایی حائری با حضور علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سه شنبه 25 اردیبهشت ماه در غرفه مجمع ناشران انقلاب اسلامی رونمایی شد.

رونمایی کتاب حجاب و آزادی با حضور سخنگوی دولت