ضرورت احداث پل در مسیرهای ارتباطی روستاهای آغوشک جاسک

۶ رودخانه در روستاهای آغوشک واقع شده‌است که فقط روی یکی از این رودخانه‌ها پل احداث شده‌است که البته همچنان ناتمام است و هنوز آسفالت نشده‌است.

ضرورت احداث پل در مسیرهای ارتباطی روستاهای آغوشک جاسک

علی پیاب، رئیس شورای روستای اغوشک خشک کاری از توابع بخش مرکزی جاسک امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس با اشاره به مشکل راه‌های ارتباطی این روستا گفت: آغوشک به مجموعه ۴ روستای اغوشک دل، اغوشک کش، اغوشک خشک کاری، اغوشک مچی گفته می‌شود که مجموع این روستاها بیش از هزار نفر جمعیت دارد.  وی افزود: ۶ رودخانه در روستاهای آغوشک واقع شده‌است که فقط روی یکی از این رودخانه‌ها پل احداث شده‌است که البته همچنان ناتمام است و هنوز آسفالت نشده‌ است.