فیلم| اهدا ۲۴۱ جهیزیه به مددجویان کمیته امداد خراسان‌شمالی

فیلم| اهدا ۲۴۱ جهیزیه به مددجویان کمیته امداد خراسان‌شمالی

فیلم| اهدا ۲۴۱ جهیزیه به مددجویان کمیته امداد خراسان‌شمالی