محسن رضایی به اسرائیلی ها: از همانجایی که شلیک کردید، موشک دریافت کردید /سر عقل بیایید

محسن رضایی خطاب به آمریکا و دولت های غربی توصیه کرد سر عقل بیایند.

محسن رضایی به اسرائیلی ها: از همانجایی که شلیک کردید، موشک دریافت کردید /سر عقل بیایید

به گزارش ورزش در استان سیستان و بلوچستان، محسن رضایی در واکنش به حملات سپاه به اسرائیل نوشت: امشب پایان همشیگی دوران بزن دررو و قلدری و زورگویی در برابر ملت صبور ایران است. از همانجا که شلیک کردند، موشک دریافت کردند.