مصوبه تلفیق برای هموارسازی مسیر اعطای تسهیلات به مشاغل خانگی

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: با مصوبه مجلس راه اعطای تسهیلات به مشاغل خانگی هموار شد و از این پس صاحبان این گونه مشاغل به خاطر دریافت وام‌های خرد با مشکلاتی همچون ضامن مواجه نخواهند بود.

مصوبه تلفیق برای هموارسازی مسیر اعطای تسهیلات به مشاغل خانگی

فاطمه رحمانی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ورزش در استان سیستان و بلوچستان، گفت: یکی از مشکلات مشاغل خانگی و خرد دریافت تسهیلات بود که شرط ضامن کار آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این حوزه با مشکل مواجه می‌کرد. وی افزود: این مسئله باعث شده بود تا مشاغل خانگی به‌ویژه در روستاها از رونق بیفتد و صاحبان این مشاغل که عمدتا خانم‌ها هستند نتوانند در حوزه کاری خود پیشرفتی داشته باشند. عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس اظهار داشت: با مصوبه مجلس صاحبان مشاغل خانگی و خرد برای دریافت تسهیلات دیگر نیازی به ضامن ندارند و پرداخت تسهیلات به این مشاغل تنها از طریق سفته و اعتبارسنجی حساب انجام می‌شود. رحمانی خاطرنشان کرد: این مصوبه باعث می‌شود تا مشاغل خانگی به‌ویژه در روستاها رونق بیشتری پیدا کنند و ما شاهد تأثیر مستقیم رونق ایجادشده بر معیشت خانواده‌ها باشیم. وی افزود: پیش از این صاحبان این مشاغل به خاطر نبود ضامن، به خاطر عدم تامین اعتبار با مشکل مواجه می‌شد و نمی‌توانستند فعالیت‌شان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ادامه دهد. اما در نتیجه این مصوبه و اجرای آن در طول اجرای برنامه هفتم راه برای ایجاد رونق در کسب و کارهای خانگی فراهم شده است. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه مصوب کردند که اعطای وام به مشاغل خانگی نیازی به ضامن نداشته باشد و تنها از طریق اعطای سفته و همچنین اعتبارسنجی حساب، صاحبان مشاغل خانگی بتوانند وام دریافت کنند. پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌