میز دانشجو| آشنایی با «معرفی به استاد» دانشگاه آزاد

میز دانشجو در این قسمت به بحث آشنایی با معرفی به استاد و سوالات دریافت کارت امتحان می‌پردازد.

میز دانشجو| آشنایی با «معرفی به استاد» دانشگاه آزاد

گروه دانشگاه ورزش در استان سیستان و بلوچستان– میز دانشجو در این قسمت به بحث آشنایی با معرفی به استاد و سوالات دریافت کارت امتحان می‌پردازد. * آشنایی کامل با معرفی به استاد زمانی که دانشجو تعداد کمی واحد برای فارغ التحصیل دارد می تواند خارج از تقویم آموزشی تعداد واحد را به صورت معرفی به  استاد دریافت کند و بدون  شرکت در کلاس‌های آموزش در امتحان پایانی آن دروس شرکت کند. برای معرفی به استاد باید تمام واحدها را پاس کرده باشید و نمرات دروس در کارنامه ثبت شده باشد و حداکثر فقط ۸ واحد نظری مانده باشد تا فارغ التحصیل شوید.(نمی‌توان همزمان هم ترم درسی برداشت و هم معرفی به استاد گرفت) می‌توانید تا سقف ۴ واحد را با مراجعه مستقیم به واحد امتحانات معرفی به استاد بگیرید، برای گرفتن معرفی به استاد ۵ تا ۸ واحد به کارشناس گروه مربوطه مراجعه کنید. دروس معرفی به استاد نباید واحد عملی داشته باشد، در غیر این صورت،معرفی به استاد ارائه نمی‌شود.(مگر درس عملی را یک بار افتاده باشید) برای معرفی به استاد دروس عملی که یکبار افتاده‌اید با حذف ماده ۳۵ (غیبت در جلسه امتحان) یا حذف ماده ۳۱ (حذف توسط استاد) نمی‌توان معرفی به استاد گرفت لذا حتما باید نمره درس واحد عملی که دانشجو افتاده است در کارنامه باشد. درس ورزش و کارآموزی و دروس که واحدهای تمام عملی را دارند را نمی توان معرفی به استاد گرفت. تاریخ امتحان دروس معرفی به استاد قبل از امتحانات پایان ترم بوده و با هماهنگی با دایره امتحانات صورت می‌گیرد. هزینه اخذ واحد معرفی به استاد، نصف شهریه ثابت+شهریه متغیر واحد های اخذ شده است. پایان پیام/