وضعیت دروس در تمام مدارس تحلیل شده است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امتحانات نهایی، اولین سنجش ملی استاندارد مدارس کشور در امور آموزشی را نشان داد، گفت: مرکز سنجش وضعیت دروس در تمام مدارس را تحلیل و ارسال کرده است.

وضعیت دروس در تمام مدارس تحلیل شده است

به گزارش گروه آموزش و پرورش ورزش در استان سیستان و بلوچستان، رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در اولین گردهمایی مشترک معاونان آموزش متوسطه و رؤسای ادارات آموزش دوره اول و دوم متوسطه، آموزش فنی، حرفه‌ای و کاردانش و تکنولوژی و گروه‌های آموزشی استان‌ها، با تقدیر از برگزاری مطلوب امتحانات با ضریب ۴۰ درصد کنکور، تصریح کرد: این امر باعث افزایش حضور دانش‌آموزان مناطق محروم به دانشگاه های برتر و ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی شده است. وی اهتمام معاونان آموزشی در جذب نیروی انسانی مطلوب در آزمون استخدامی را مورد اشاره قرار داد و افزود: امسال آزمون استخدامی بی‌سابقه، نو و علمی به صورت جهادی در بخش کمی و کیفی برگزار شد. صحرایی، موضوع تقاضا و توسعه متوازن را مورد تأکید قرار داد و افزود: سیاست دولت ارتقای کیفیت آموزش و تقویت مدارس دولتی است و این امر تحقق بخشی از عدالت آموزشی است. وزیر آموزش و پرورش با بیان این پرسش که چگونه می‌توان ارتقای کیفیت آموزش و تقویت مدارس دولتی را با لحاظ واقعیت‌های موجود و اتکا به ظرفیت‌های درونی، انجام داد، تصریح کرد: در این گردهمایی باید این پرسش پاسخ داده شود که الزامات تحول در مدارس و آموزش مدرسه با کیفیت چیست؟ صحرایی با بیان اینکه، شخص رئیس جمهور محترم، پیگیر ارتقای کیفیت آموزش و تقویت مدارس دولتی است و تحقق این امر را به ما تکلیف کرده است، تصریح کرد: اقدامات جهادی در دولت سیزدهم کم نیست؛ یکی از آنها موضوع تقویت مدارس است که لایحه تقویت مدرسه در حال تدوین است و آیین نامه ملی مهارت آموزی کلیات آن در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است. وی ادامه داد: باید چاره بیکاری و ایجاد اشتغال را در مدرسه بجوییم، راه آن در دانشگاه نیست. صحرایی با بیان اینکه مدرک متوسطه و دیپلم باید یک مدرک ارزشمند شود، اظهار داشت: امروزه دیپلم تصدیق ورود به دانشگاه است و باید طوری پیش بریم که دارنده آن نسبت به کسی که ندارد متفاوت باشد. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امتحانات نهایی، اولین سنجش ملی استاندارد  مدارس کشور در امور آموزشی را نشان داد، تصریح کرد: مرکز سنجش، وضعیت دروس در تک تک مدارس را تحلیل و ارسال کرده است. صحرایی با اشاره به اجرای رتبه بندی معلمان با توجه به توقف چندین ساله و با دستور ویژه رییس جمهور، اظهار داشت: ارتقای کیفیت آموزشی، هدف اصلی رتبه بندی معلمان است که این امری فرایندی و در حال رو به رشد است. وزیر آموزش و پرورش خطاب به معاونان آموزشی، اظهار داشت: نمرات دانش آموزان و عملکرد معلمان را تحلیل کنید سطح ملی نمره کشور باید افزایش پیدا کند. پایان پیام/