کره شمالی: از پایگاه نظامی آمریکا تصویربرداری کردیم

کره شمالی: از پایگاه نظامی آمریکا تصویربرداری کردیم

کره شمالی: از پایگاه نظامی آمریکا تصویربرداری کردیم

به گزارش گروه بین‌الملل ورزش در استان سیستان و بلوچستان، دولت کره شمالی بامداد پنجشنبه مدعی شد که ماهواره نظامی این کشور از تأسیسات نظامی آمریکا در سن‌دیِگو تصویربرداری کرده است. طبق این بیانیه، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی این تصاویر به همراه عکس‌هایی از ژاپن و کانال سوئز را هنگام دریافت گزارش، مشاهده کرده است. در حال تکمیل…