طرح جدید پلیس برای «گذرگاه‌های عابرپیاده»/ این ۲ بزرگراه بیشترین آمار تصادفات پایتخت را دارد

موسوی پور با اشاره به آمار تصادفات رانندگی در سال جاری نیز گفت: در فروردین ماه سال جاری نیز ۴۹ درصد فوتیان تصادفات، عابرین پیاده هستند و ۶۱ درصد این تصادفات نیز در بزرگراه ها رخ داده است. همچنین ۱۲ درصد تصادفات نیز در خطوط عابر پیاده رخ داده است و این آمار نشان دهنده افزایش ۱۰ درصدی تصادفات منجر به فوت عابران پیاده امسال در پایتخت است.

طرح جدید پلیس برای «گذرگاه‌های عابرپیاده»/ این ۲ بزرگراه بیشترین آمار تصادفات پایتخت را دارد

Read More