میز دانشجو| اعلام مدارک ثبت‌نام بدون کنکور برای دانشگاه آزاد

داوطلبانی که خواستار ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون واحدهای دانشگاه آزاد هستند باید برای ثبت‌نام اینترنتی و ثبت‌نام حضوری برخی اطلاعات و مدارک خود را ارائه دهند.

میز دانشجو| اعلام مدارک ثبت‌نام بدون کنکور برای دانشگاه آزاد

Read More

داوطلبان کنکور چگونه در این 5 دانشگاه ادامه تحصیل دهند؟

داوطلبان کنکور که قصد ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه‌های آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، فرهنگیان یا تربیت دبیر شهید رجایی را دارند باید براساس دستورالعمل سازمان سنجش علاقمندی خود را برای حضور در این دانشگاه‌ها اعلام کنند.

داوطلبان کنکور چگونه در این 5 دانشگاه ادامه تحصیل دهند؟

Read More

تصمیم جدید دانشگاه تهران برای واحدهای کارورزی دانشجویان

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با اشاره به تصمیم جدید دانشگاه تهران برای در نظر گرفتن حداقل ۲ واحد و حداکثر ۱۵ واحد کارورزی برای دانشجویان رشته‌های مختلف، گفت: واحدهای کارورزی باید با شناخت دقیق از محیط کسب‌وکار و ماهیت بین‌رشته‌ای و فرارشته‌ای فعالیت‌های مرتبط با آن رشته تحصیلی، برنامه‌ریزی و اجرا شود.

تصمیم جدید دانشگاه تهران برای واحدهای کارورزی دانشجویان

Read More