5 میلیارد دلار حجم مبادلات بازرگانی ازبکستان و قزاقستان در سال 2022

نخست وزیران ازبکستان و قزاقستان در دیداری در شهر «تاشکند» همکاری‌های دو کشور از جمله گام‌های مشترک در زمینه‌های بازرگانی، تعاونی صنعتی، سرمایه گذاری، انرژی، لجستیک، بهره برداری از منابع آب و تحکیم روابط فرهنگی را بررسی کردند.

5 میلیارد دلار حجم مبادلات بازرگانی ازبکستان و قزاقستان در سال 2022

Read More