شهروندان فردیسی ۱۰۰ خشت در حرم مطهر عتبات را خریدند

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان فردیس گفت: در ۱۰ ماه گذشته ۶۰۰ میلیون تومان کمک‌ و نذورات مردم شهرستان فردیس برای توسعه و بازسازی عتبات عالیات جمع آوری و سند حدود ۱۰۰ خشت از حرم مطهر عتبات توسط شهروندان فردیسی خریداری شد.

شهروندان فردیسی ۱۰۰ خشت در حرم مطهر عتبات را خریدند

Read More