سبز شدن گلخانه به‌جای ویلا؛ آرزوی نخبه کارآفرین/ نشُدها در سایه پشتکار شُد می‌شود

«سعید علیزاده» کارآفرین مازندرانی در حوزه دانش‌بنیان در بخش گل‌و گیاه می‌گوید: از زمانی‌که با علم کشت بافت آشنا شدم برای من مهم نبود که کارمان با شکست مواجه شود؛ چراکه معتقدم کشت بافت علم روز است و این موضوع برای مناطقی که زمین کم بوده، بهترین روش تولید گل و گیاه است و علاقه‌مندم و از جان و دل می‌خواهم در این مسیر کارم را ارتقا دهم.

سبز شدن گلخانه به‌جای ویلا؛ آرزوی نخبه کارآفرین/ نشُدها در سایه پشتکار شُد می‌شود

Read More