در کنگره سازمان همبستگی کشورهای اسلامی در مکه مکرمه

سازمان همبستگی کشورهای اسلامی که مشهور به رابطة العالم الاسلامی ، سازمانی بین‌المللی اسلامی مستقر در مکًه مکرمه در عربستان است که تا پیش از این دوره جدید سیاست گزاری در عربستان سعودی در تلاش آن بود تا پیام  اسلام واقعی ( به زعم خود!!) و در حقیقت تفکر مذهب وهابیت در جهان اسلام را گسترش دهد ، که با سردمداری حاکمان وهابی مسلک ، با پشتوانه مفتیان وهابی دیار عربستان ، که نزدیک به یک قرن ، در حکومت دست در دست هم داشتند ، تا اندازه ای در این راستا تلاش نمودند ، که صد البته نتوانستند افکار مذهبی خود را در جهان اسلام بطور کامل پوشش دهند!

در کنگره سازمان همبستگی کشورهای اسلامی در مکه مکرمه

Read More