پوست گرگ

انقلاب اسلامی نه جنگ طلب است و نه ترسو و نه واهمه‌ای از هیاهو دارد. جنگی را شروع نکرده ولی متجاوزان را ادب کرده است. معتقد است زندگی انسانی در حمایت از مظلوم است. چه مظلوم، بوسنیایی باشد یا افغانستانی یا عراقی یا سوری یا یمنی یا فلسطینی و یا رنگین‌پوست آمریکایی یا هر کشوری که رد استعمار بر گُرده دارد.

پوست گرگ

Read More