ناتو فرجام جنگ اوکراین را تعیین خواهد کرد؟

گرچه در ابتدای سال 2022 میلادی سران ناتو درصدد تبدیل جنگ اوکراین به میدان نبرد کنترل شده بودند، اما اکنون ماجرا به مراتب برای غرب غیر قابل پیش‌بینی تر شده است. در چنین شرایطی به‌ویژه اروپاییان به‌جای بازیگر تعیین‌کننده در میدان جنگ، به بازیگران نظاره‌گر و تابع میدان تبدیل شده‌اند.

ناتو فرجام جنگ اوکراین را تعیین خواهد کرد؟

Read More